Pemasangan flowmeter Kapal MT Tameda Maru No.3

  • Posted on: 11 November 2020
  • By: sarah

Gambar diatas merupakan Pemasangan flowmeter Kapal MT Tameda Maru No.3 pada 10 November 2020